Te Mauri o Te Whare

Author(s): Agnes McFarland

Maori Books

"Ko te uhi o tēnei pukapuka Te Mauri o Te Whare he mea hanga, he mea whakarite kia aro ki te takoto, piri tahi ki ngā kōrero o tua, ki ngā kōrero o tēnei ao kikokiko. Ko ngā wāhanga katoa o tēnei uhi he rite tōna āhua ki te tīpuna whare. Ko te whakaara mai o te tāhuhu hai pupuri i ngā kōrero, ko ngā heke o te tinana, ko te tihi hei whakaatu, hei tuku kōrero ki tēnā whakatipuranga, ki tēnā whakatipuranga. Ko te mauri o tēnei whare, o tēnei uhi he tohu whakaora, whakaū, whakatinana, he tohu hei poipoi i te māramatanga. He tohu hoki tēnei uhi i te ūkaipō i te ōranga o te kōrero, i te ōranga o te whakaaro. Ora ana te ūkaipō ka whakakitea tātau te hunga tuhi kōrero o tēnei pukapuka o roto mai i ngā hāpori reo ā-whānau, ā-hapū, ā-iwi, ā-marae ki te hohonu, ki te ātaahua o Te Mauri o Te Whare. E tika ana kia whakawhiwhia ngā whakatipuranga ki a rātau ake kōrero ake, ake o Te Mauri o Te Whare. He aha koia ngā taumata kōrero o tēnei uhi? Anei ko te noho tahi mai o ngā kōrero tuku iho, hītoria me ngā kōrero o te ao hou māramatanga. Noho tahi mai ana ēnei kōrero o tēnei uhi ko te kaupapa tēnā o te whakarongo rua kia tipu te mauri o ngā kōrero tuku iho. Kia piritahi mai me ngā kōrero o tēnei ao hurihuri. Koia a whakarongo rua! Ko te hā o tēnei uhi he tuku mōhio, kia whakaoratia ngā kōrero o ngā kokona kāinga o Te Mauri o Te Whare. He tinana kaitiakitanga tēnei uhi, he tinana whakatere i te māramatanga o tai pari kōrero, o tai timu mātauranga hou. Ahakoa ngā whakaritenga hou ka puta i ēnei rā, me hoki ki Te Mauri o Te Whare kā tika! Kei konei te rau whakaū mātauranga, te rau whakatipu mātauranga, te tātai o te putunga o te hohonu o te mātauranga. Ko tēnei uhi he tohu toi mana, toi te reo, toi te whenua. Toi whakaoho i a tātau ki ngā hekenga kōrero a tātau ake. I kōrero ai Hoani Te Rangiāniwaniwa Rangihau i te tau 1967. Inā tana kōrero: "E hoki ki ō maunga, ki ō awa, ki wāu ake kōrero kia pūrea koe e ngā hau niwhaniwha o Tāwhirimātea." Koia te matakite o tēnei uhi he hoki, he whakaora mai i ngā kokona kōrero o Te Mauri o Te Whare hei rau whakamātara i a tātau katoa haere ake nei ngā tau "--Publisher's website.

$44.99(NZD)

Available Stock:
0

Order this Item


Add to Wishlist


Product Information

General Fields

  • : 9780947509439
  • : NZCER Press
  • : January 2016
  • : 25.00 cmmm
  • : books

Special Fields

  • : Agnes McFarland
  • : Hardback
  • : Maori
  • : 899.44208
  • : 230